laudatum.net - mainostoimisto

Muistiinpainuvia painotuotteita ja lehtimainontaa


Printtimainonnassa pienemmällä budjetilla joudutaan käymään jatkuvaa rajanvetoa näkyvyyden ja luettavuuden välillä. Keskeisenä ongelmana on sijoittelu ja mediavalinta. Katsotaan yhdessä mitä yrityksesi printti-ilmeelle voitaisiin tehdä kalliiden palstamillien tehon maksimoimiseksi.

Portfolio esimerkkejä....



Puhuttelevia valokuvia!

Koska valokuva merkitsee ratkaisevan paljon yleiseen ilmeeseen sekä printti että web-puolella, kannattaa otattaa viestintäänne tukevat kuvat.

Käytössä on myös laaja kuvapankki peruskuvamateriaaliksi.

Kuvamateriaalin jälkikäsittely on tänä päivänä lopputuloksen kannalta vielä kuvaustakin olennaisempaa.